പുതിയ വാർത്ത

മ്യൂസിയം മൃ​ഗശാല വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാ​ഗതം

മ്യൂസിയം മൃ​ഗശാല വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോ​ഗിക വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാ​ഗതം

ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം
Explore

Thiruvananthapuram
Museum

Explore

Thiruvananthapuram
Museum

Image

നേപ്പിയർ മ്യൂസിയം

തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവ് ഉത്രം തിരുനാള്‍ മാർത്താണ്ഡ വർമ്മയാണ് 1857 ല്‍ കാഴ്ചബംഗ്ലാവ് സ്ഥാപിച്ചത്.

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ

മൃഗശാല

ഭാരതത്തിലെ പഴയ മൃഗശാലകളിൽ ഒന്നായ തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാല സ്ഥാപിതമായത് 1859 ലാണ്.

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ

നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയം

1964-ൽ സ്ഥാപിതമായ ഇത് രാജ്യത്തെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സമഗ്രമായ ശേഖരങ്ങളിലൊന്നാണ്.

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ

ശ്രീചിത്ര ആര്‍ട്ട് ഗ്യാലറി

1935 സെപ്തംബര്‍ 25 -നാണു ശ്രീചിത്തിര തിരുനാള്‍ രാമവര്‍മ്മ മഹാരാജാവ് ശ്രീചിത്ര ആര്‍ട്ട്ഗ്യാലറി പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക്

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ

കെ. സി. എസ്. പണിക്കർ ആർട്ട് ഗ്യാലറി

1911-ൽ ജനിച്ച കെ. സി. എസ്. പണിക്കർ, മെറ്റാഫിസിക്കൽ, അമൂർത്ത

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ

ശ്രീചിത്ര എൻക്ലേവ്

തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശത്തിലെ അവസാന രാജാവായ ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ ബാലരാമ


കൂടുതൽ അറിയുവാൻ

അക്വേറിയം

ഒരു ആധുനിക മൃഗശാലയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അക്വേറിയം, കൂടാതെ ജലജീവികളുടെ സംരക്ഷണ ആവശ്യങ്ങളുടെ


കൂടുതൽ അറിയുവാൻ

3D തീയറ്റർ

കുട്ടികളുടെ പാർക്കിന് സമീപം 3D-തീയറ്റർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികൾ അടക്കമുള്ള നിരവധി സന്ദർശകർ ഇവിടെ എത്താറുണ്ട്.


കൂടുതൽ അറിയുവാൻ

സസ്യോദ്യാനം

1859 ല്‍ അലൻ ജെ ബ്രൗണ്‍ (1831-1903)ന്‍റെ ഉദ്യമത്തിലും പരിശ്രമത്തിലുമാണ് സസ്യോദ്യാനം ആരംഭിച്ചത്.


കൂടുതൽ അറിയുവാൻ

വിദ്യാഭ്യാസ, ആസൂത്രണ വിഭാഗം

മ്യൂസിയങ്ങളും സുവോളജിക്കൽ ഗാർഡനും വിദ്യാഭ്യാസം, ഗവേഷണം, ഔട്ട്റീച്ച് എക്സിബിഷനുകൾ, സന്നദ്ധപ്രവർത്തകരുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കൽ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം

കൂടുതൽ അറിയുവാൻ
Image

But I must explain to you how all this mistaken idea of denouncing pleasure and praising pain was born and will give you a complete account of the system and expound the actual teachings of the great explore

Contact Info